โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2563

ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2563 [ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2563 สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ดำเนินการโครงการโดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลผางาม วัตถุประสงค์เพื่อ อบรมให้ความรู้เรื่องโรคในผู้สูงอายุ