โครงการครัวสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 31 ส.ค. 2563 [ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการครัวสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจคัดแยกขยะประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลผางาม สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ดำเนินโครงการเพื่อ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะในครัวเรือน, ปลอดเชื้อโรคที่มากับขยะและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในชุมชน