วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2562 [ เปิดอ่าน 1215 ครั้ง ] | พิมพ์

วิสัยทัศน์

                   ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี              คมนาคมมีความสะดวกสบาย

          สืบสายลายศิลปวัฒนธรรมล้านนา                ส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการ