ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564)

ประกาศเมื่อ 30 เม.ย. 2564 [ เปิดอ่าน 36 ครั้ง ] | พิมพ์